Fredagsseminarium 22 september 2023, kl. 13.00-15.00 “Att nå ut till, stärka och inkludera unga som befinner sig i riskmiljöer” med Siri Westby

Kostnadsfritt Fredagsseminarium
“Att nå ut till, stärka och inkludera unga som befinner sig i riskmiljöer”

Siri Westby är i grunden Europavetare och arbetar som projektledare och verksamhetsutvecklare vid den ideella organisationen MiM Kunskapscentrum i Göteborg.

MiM har i över tjugo års tid arbetat med inkluderingsfrågor utifrån ett interkulturellt perspektiv via utvecklings- och utbildningsprojekt, förenings-aktiviteter, kartläggningar och pedagogiska processer.

Primär målgrupp är unga 15-30 år (huvudsakligen utrikesfödda) och etablerade samhällsaktörer med fokus på social hållbarhet och samhällsutveckling med relationell välfärd som huvudmetod. Idag har MiM cirka 450 aktiva ungdomsmedlemmar som återkommande tar del av föreningens aktiviteter och stödinsatser.

Under fredagsseminariet kommer Siri att dela med sig av sina erfarenheter av att jobba med utrikesfödda unga som bor i politiskt eftersatta områden, hur en når ut till målgruppen och hur deras sociala behov på ett effektivt sätt kan bemötas. Vi kommer få ta del av erfarenheter och tips kring hur en kan stötta och engagera målgruppen i processer som berör både dom själva och andra.
Vi kommer att titta närmare på hur unga kan få stöd att gå från till exempel kriminell aktivitet och utanförskap till att själva vara engagerade samhällsaktörer som är med och bidrar till ökad inkludering i sina närmiljöer.

Det kommer att ges gott om utrymme för samtal, erfarenhetsutbyte och gemensamma reflektioner.

Plats GCK’s lokaler på Fjärde Långgatan 5

Anmäl dig här!

Publicerat den