Fredagsseminarium 18 mars 2022 kl. 13.00-15.00 FULLBOKAT ”Från New public management till ett mobiliserande socialt arbete” med Bettan Byvald och Andreas Vetterberg

”Från New public management till ett mobiliserande socialt arbete”

Bettan Byvald har arbetat i de Nordöstra stadsdelarna i Göteborg i över 30 år. Hon har alltid varit en socialarbetare som arbetat utifrån sina värderingar med ett starkt klientperspektiv. Det har stött på patrull ibland men nu har hon en friare roll och större förtroende för sitt arbete från chefer och organisation.

Bettan Byvald arbetar både lokalt och på nationell nivå och just nu är hon och Andreas Vetterberg särskilt engagerade i områdesarbete i Angered.

Det handlar om ett mobiliserande socialt arbete där man möter de boende där de befinner sig och arbetar med att skapa kontakt och samverkande med andra som möter familjerna i olika sammanhang. Att finnas nära över tid för att skapa ett vi.

Bettan och Andreas hoppas nämligen på en förändring nu, där socialtjänsten mer och mer lämnar ett kontrollerande och administrativt socialt arbete i New public managements anda, till att i större utsträckning arbeta uppsökande där människorna och kunskapen om deras situation finns. ”Människor vet själva vad de behöver”, säger hon.

Välkommen till GCK för att lyssna till Bettan och Andreas erfarenheter och vara i dialog tillsammans.

Läs mer: Intervju med Bettan Byvald i Socionomen nr. 8 2021

Publicerat den