Fredagsseminarium 13oktober 2023, kl.13.00-15.00 “Häst-understödda förändringsarbeten” med Karin Wideström

Kostnadsfritt Fredagsseminarium
“Häst-understödda förändringsarbeten
– kraftfulla verktyg vi inte fullt ut hanterar

Karin Wideström är socionom, familjebehandlare och facilitator för hästunderstödda insatser. Hon driver den certifierade ”Grön Arenagården Fagerhults Häst” som erbjuder hästunderstödda tjänster för människor i utsatta livslägen.

Inom pedagogik, socialt arbete och hälso- och sjukvård har det blivit allt vanligare att hästar, hundar eller andra djur involveras som viktiga medarbetare i det arbete som utförs. Det djurunderstödda arbetets relationella aspekter har kommit att uppmärksammas och värderas alltmer och dess möjligheter för lärande, förändring och utveckling ses idag som viktiga komponenter i många verksamheter.
Den forskning som bedrivs är inte entydig men visar på positiva resultat.

Under seminariet ger Karin oss en fördjupad förståelse för olika aspekter och verksamma processer under det hästunderstödda arbetets praktiker.

Hennes gedigna kunskaper om hästen, psykosocialt förändrings-arbete och hästunderstödda praktiker tillsammans med seminarie-deltagarnas egna kunskaper och erfarenheter skapar en god grund för en initierad, kreativ och nyanserad dialog om det hästunder-stödda arbetets möjligheter och utmaningar.

Plats: GCK’s lokaler på Fjärde Långgatan 5, Göteborg

Anmäl dig här!

Publicerat den