änder i rad

 

 

 

 

 

 

Grundläggande psykoterapiutbildning på Systemisk Narrativ grund,
Steg 1, 2013
Anna Ganebäck och Karin Mattsson
Livets träd i arbete med föräldrar

KCCF/GCK Diplomutbildning maj 2010
Ilze Norman
COLLABORATION IN SYSTEMIC SUPERVISION 

Psykoterapeutprogram med inriktning familjeterapi
Göteborgs Universitet, Institutionen för socialt arbete
Emma Thorén
Berättelser om hjälpsamma samtal

KCCF/GCK Diplomutbildning maj 1998
Hedvig Westerström
UPPSKATTANDE UTREDNING

Grundläggande psykoterapiutbildning på Systemisk Narrativ grund,
Steg 1, 2014-2016
Emma Hinnersson
Smultronskott

2-årig Systemisk/Narrativ vidareutbildning (DUS11) 2012-2014
Mari Happach
Men du var en envis jävel!”  Språk, makt och oanade möjligheter i psykosocialt ungdomsarbete

Albert Johnsson
– Mentalisering och den cirkulära intervjun – om konsten att faktiskt försöka följa en instruktion

Anna Schweizer
– Vart ska vi gå på din väg?

Erik Bengtsson
– ”Det där kan väl inte jag svara på, jag är inte utbildad i det här!” (att arbeta narrativt med föräldrastöd)

Marie Jonasson
En pågående resa i berättelsernas magiska värld

Malin Johansson
– Allians och etik -Ett axplock av socialkonstruktionistisk och systemisk teori och metod utifrån yrkesroll socialsekreterare

böcker

2-årig Systemisk/Narrativ vidareutbildning (DUS10) 2011-2013

Erika Petersson
– Att omfördela makten

Jonas Farby
– Genombrottet – En berättelse om aptiten på livet!

Linda Skarpsjö
– Med humor som vapen

Maryam Fetrak
– Mötet med en mamma

Vibeke W. Stangeland
– Beteendet utgick från kärnan av ett ”jag” en bristande självkänsla, ett bristande självförtroende och ett varmt hjärta

Annika Haglunds
– The Outcome Rating Scales (ORS)och The Session Rating Scales (SRS) – i arbetet med en barnfamilj
– Skattningsskala

Magnus Lagström
– ”Nyfikenhet – ett konstruktivistiskt arbetssätt att möta klienter”