Att möta barn och ungdomar som upplevt våld i hemmet 12 november 2021 FULLBOKAD

Kostnadsfritt Fredagsseminarium med
Susanne Ericson och Anders Smith Jonsson
12 november 2021, kl. 13.00 – 15.00

Susanne Ericson och Anders Smith Jonsson arbetar på Bojen, och är socionomer med lång erfarenhet av arbete med barn i utsatta livssituationer. Bojen är en förening som startade 2004. Dit kommer barn och ungdomar som upplevt våld i hemmet och deras våldsutsatta förälder. Det är människor från hela staden, med olika socioekonomisk och etnisk bakgrund.

Arbetssättet innefattar pedagogisk gruppverksamhet för barn och förälder.
Syftet med barnens gruppverksamhet är att de ska få sina behov uppmärksammade och bemötta och att de ska få redskap att hantera sina upplevelser. Parallellt hålls grupper för den våldsutsatta föräldern med fokus på föräldraskapet.

På Bojen erbjuder man också samtal för barn/ungdom och förälder gemensamt utifrån behovet av att bearbeta och hantera upplevelser av våld i hemmet.

De metoder man arbetar utifrån är Child Parent Psychotherapy (CPP) för barn mellan 0 – 6 år tillsammans med förälder och Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi (TF-KBT) för barn och ungdomar 7 – 18 år och deras förälder.

Föreningens mål och syfte är också att bedriva utåtriktad verksamhet för att kunna påverka på strukturell nivå. Att delta i forskningsstudier har varit ett sätt att uppmärksamma behoven men också för att utveckla befintliga och nya insatser för målgruppen.

Susanne och Anders kommer att berätta om vilka erfarenheter de gjort under resans gång. Om vilka de möter, om hur behoven ser ut idag, vad som behöver utvecklas ytterligare och om hur yttre faktorer som lagstiftning och opinion påverkar den här målgruppen.

Vid anmälan ange namn, mejladress och arbetsplats.

Publicerat den