Anknytningsbaserad Familjeterapi ABFT ht2021: Fullbokat

1 Introduktionsdag och 2 Utbildningsdagar i ABFT
med Magnus Ringborg och Sandra Nilsson      

För åttonde gången anordnar GCK utbildningsaktiviteter i
Anknytningsbaserad familjeterapi. Magnus Ringborg har
under många år haft ett nära samarbete med the Center
for Family Intervention Science, Childrens Hospital of Philadelphia
där han också är utbildad i Anknytningsbaserad familjeterapi.

Sandra Nilsson är socionom, leg psykoterapeut med inriktning
familjeterapi/systemisk grund. Har arbetat på Bup i 16 år.
Är certifierad i ABFT sedan 2016. 
Handleder i familjeterapi och i ABFT i Region Skåne

ABFT har utvecklats som en manualiserad specifik metod för att behandla ungdomsdepression.
Den är utprövad i flera studier i USA och Norge med goda resultat avseende depression och
suicidalitet. Metoden har också anpassats till arbete med ångestproblematik. Studier som ska
pröva ABFT förbereds nu i Skandinavien. Metoden bygger på anknytningsteori, familjepsykologi
och strukturell familjeterapi.
Läs mer i Israel, P & Diamond, G: Tillknytningsbasert familieterapi for deprimert ungdom,
Fokus på familjen 2/2009 eller www.research.chop.edu/programs/cfis/index.php
Under 2015 utkom på svenska; Anknytningsbaserad familjeterapi för deprimerade ungdomar
av G. Diamond, G Diamond och S Levy, Studentlitterartur.

Magnus Ringborg, är leg psykolog, leg psykoterapeut och välkänd inom svensk familjeterapi
som lärare, handledare, skribent, tecknare och föreläsare. 2013 blev han utsedd till
Årets Familjeterapeut för sina insatser att sprida Anknytningsbaserad familjeterapi.
Magnus har bl.a. gett ut boken Förändrande familjesamtal, Studentlitteratur.

1 dag Introduktion
Heldagsföreläsning om metodens teoretiska grunder och om forskningsresultat avseende
både metodens effekter och om processer i terapin. Demonstration av de olika stegen i
terapin via videoexempel.

2 dagar Utbildning
Träning i smågrupper med rollspel. Vi räknar med att denna del kommer att bli fulltecknad,
så anmäl dig snabbt. För att få ut det mesta av träningen behöver du, förutom att ha deltagit
på introduktionsdagen, också ha någon form av systemisk/narrativ utbildning, grundläggande
psykoterapiutbildning steg 1 eller annan psykoterapeututbildning, helst i familjeterapi.
Alternativt att du har praktisk erfarenhet i att arbeta med familjer.

Tid
oktober är fullbokat

Introduktionsdag      19 oktober kl. 09.00-16.00
Utbildningsdagar      20-21 oktober kl. 09.00-16.00

Plats
Introduktionsdag och Utbildningsdagar

GCK’s lokaler, Briggenhuset, Fjärde Långgatan  5, Göteborg

Kostnad
Introduktionsdag  1 200 kr (moms 300 kr tillkommer)
Utbildningsdagar  3 200 kr (moms 800 kr tillkommer)
Introduktionsdag + två Utbildningsdagar 4 400 kr
(moms 1 100 kr tillkommer)
I kostnaden ingår även kaffe fm/em

Anmälan
Anmälan är bindande (annan deltagare kan överta plats)
Sista anmälningsdatum 30 augusti 2021
Anmäl dig här!

Ytterligare information
Ulla Westling Missios 070-352 72 91
eller GCK’s sekr. Eva Hellberg info@gck.nu

Publicerat den