3 dagar Anknytningsbaserad Familjeterapi ABFT 4-6mars 2024 Göteborg, obs: Magnus Ringborg har fått förhinder och kommer inte närvara.

För femtonde gången anordnar Göteborgs Centrum för Kompetensutveckling utbildningsaktiviteter i Anknytningsbaserad Familjeterapi.

ABFT har utvecklats som en manualiserad specifik metod för att behandla ungdomsdepression. Den är utprövad i flera studier i USA och Norge med goda resultat avseende depression och suicidalitet. Metoden har också anpassats till arbete med följande problematik: ångestproblematik, hög konfliktnivå, vid relationstrauma, vid emotionellt undvikande, föräldrar med psykisk ohälsa. Utvärdering av att arbeta enligt ABFT inom både barn- och ungdomspsykiatrin och socialtjänst pågår. Metoden bygger på anknytningsteori, familjepsykologi och strukturell familjeterapi. Läs mer i Israel, P & Diamond, G: Tillknytningsbasert familieterapi for deprimert ungdom, Fokus på familjen 2/2009
Boken Anknytningsbaserad familjeterapi för deprimerade ungdomar av G. Diamond, G Diamond och S Levy är på svenska och finns på Studentlitteratur.

Magnus har fått förhinder och kommer inte att närvara.

Magnus Ringborg är leg psykolog, leg psykoterapeut och välkänd inom svensk familjeterapi som lärare, handledare, skribent, tecknare och föreläsare. Han har under många år haft ett nära samarbete med the Center for Family Intervention Science, Childrens Hospital of Philadelphia där han också är utbildad i Anknytningsbaserad familjeterapi. Magnus jobbar nu i tätt samarbete med grundarna Suzanne Levy & Guy Diamond via ABFT International. 2013 blev han utsedd till Årets Familjeterapeut för sina insatser att sprida Anknytningsbaserad familjeterapi. Magnus har bl.a. gett ut boken Förändrande familjesamtal, Studentlitteratur.

Sandra Nilsson är socionom, leg psykoterapeut och handledare med inriktning familjeterapi på systemisk grund. Har arbetat kliniskt på BUP i Region Skåne sedan 2003 och är certifierad ABFT-terapeut sedan 2016 och håller på att utbilda sig till utbildare och handledare i ABFT. Först i samarbete med Center for Family Intervention Science, College of Nursing and Health Professions at Drexel University och nu med grundarna Suzanne Levy & Guy Diamond via ABFT International. Sandra handleder både i familjeterapi och i ABFT runtom i Sverige och är handledare på psykoterapeutprogrammet på Lunds Universitet. Sandra är också grundare till ABFT-Sweden.se

Dag ett är en introduktionsdag med heldagsföreläsning om metodens teoretiska grunder och om forskningsresultat avseende både metodens effekter och om processer i terapin. Demonstration av de olika stegen i terapin via videoexempel.
Under de två utbildningsdagarna kommer vi att ha träning i smågrupper med rollspel. För att få ut det mesta av träningen behöver du, förutom att ha deltagit på introduktionsdagen, också ha någon form av systemisk/narrativ utbildning, grundläggande psykoterapiutbildning steg 1 eller annan psykoterapeututbildning, helst i familjeterapi. Alternativt att du har praktisk erfarenhet i att arbeta med familjer.

Tid
4-6 mars 2024
alla dagar kl. 09.00-16.00

Plats
GCK’s lokaler i Briggenhuset, Fjärde Långgatan  5, Göteborg

Kostnad
5 960 kr
(moms 25% tillkommer)
I kostnaden ingår fika fm/em

Anmälan
Anmälan är bindande (annan deltagare kan överta plats)
Max 25 deltagare
Anmäl dig här!

Ytterligare information
Kontakta Eva Hellberg på info@gck.nu

Publicerat den