Anknytningsbaserad Familjeterapi ABFT 26-28 april 2023 i Göteborg FULLBOKAT

FULLBOKAT april 2023
1 Introduktionsdag 26 april
2 Utbildningsdagar 27-28 april
med Magnus Ringborg

För trettonde gången anordnar GCK utbildningsaktiviteter i Anknytningsbaserad Familjeterapi.
Magnus Ringborg har under många år haft ett nära samarbete med the Center for Family Intervention Science,
Childrens Hospital of Philadelphia där han också är utbildad i Anknytningsbaserad familjeterapi.

ABFT har utvecklats som en manualiserad specifik metod för att behandla ungdomsdepression.
Den är utprövad i flera studier i USA och Norge med goda resultat avseende depression och suicidalitet.
Metoden har också anpassats till arbete med ångestproblematik. Studier som ska pröva ABFT förbereds nu
i Skandinavien. Metoden bygger på anknytningsteori, familjepsykologi och strukturell familjeterapi.
Läs mer i Israel, P & Diamond, G: Tillknytningsbasert familieterapi for deprimert ungdom,
Fokus på familjen 2/2009 eller www.research.chop.edu/programs/cfis/index.php
Under 2015 utkom på svenska; Anknytningsbaserad familjeterapi för deprimerade ungdomar
av G. Diamond, G Diamond och S Levy, Studentlitterartur.

Magnus Ringborg, är leg psykolog, leg psykoterapeut och välkänd inom
svensk familjeterapi som lärare, handledare, skribent, tecknare och föreläsare.
2013 blev han utsedd till Årets Familjeterapeut för sina insatser att sprida
Anknytningsbaserad familjeterapi.
Magnus har bl.a. gett ut boken Förändrande familjesamtal, Studentlitteratur.

1 dag Introduktion
Heldagsföreläsning om metodens teoretiska grunder och om forskningsresultat avseende
både metodens effekter och om processer i terapin. Demonstration av de olika stegen i
terapin via videoexempel.

2 dagar Utbildning
Träning i smågrupper med rollspel. Vi räknar med att denna del kommer att bli fulltecknad,
så anmäl dig snabbt. För att få ut det mesta av träningen behöver du, förutom att ha deltagit
på introduktionsdagen, också ha någon form av systemisk/narrativ utbildning, grundläggande
psykoterapiutbildning steg 1 eller annan psykoterapeututbildning, helst i familjeterapi.
Alternativt att du har praktisk erfarenhet i att arbeta med familjer.

Tid
Introduktionsdag 26 april kl. 09.00-16.00
Utbildningsdagar 27-28 april kl. 09.00-16.00

Plats
Introduktionsdag och Utbildningsdagar

GCK’s lokaler, Briggenhuset, Fjärde Långgatan  5, Göteborg

Kostnad
Introduktionsdag 1 400 kr
Utbildningsdagar 3 600 kr
(moms 25% tillkommer)
I kostnaden ingår kaffe med fika fm/em

Anmälan
Anmälan är bindande (annan deltagare kan överta plats)
Anmäl dig här!
Ange under kommentarer vilka datum du anmäler dig till!

Ytterligare information
GCK’s sekr. Eva Hellberg info@gck.nu

Publicerat den