3 dagar FIT Supervision “Handledning av ett Feedbackstyrt Arbetssätt” 23′-25april 2024 INSTÄLLD

Utbildningsdagarna är inställda och ev. nytt tillfälle kommer att meddelas så snart datum har bokats.

För tredje gången erbjuder GCK denna tredagars utbildning i FIT Supervison i samarbete med The International Center for Clinical Excellence (ICCE). Med utgångspunkt från teori och praktik samt forskning från Feedback Informed Treatment, kommer Scott Miller och Susanne Bargmann att förmedla grunderna i FIT Supervision/ handledning och genom praktiska exempel, skapa ett kreativt lärande för kursdeltagarna.

Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad av att handleda dina medarbetare/ teamkollegor att bättre förstå och förbättra sina resultat. Utbildningen kommer att stödja dig i din egen praktik och/eller hela enhetens/organisationens användning av FIT.
För dig som arbetar som extern handledare med grupper som använder sig av FIT med sina brukare, ger denna utbildning en nödvändig grund att handleda utifrån. Erfarenhet och forskning har visat att handledning är en viktig del av en lyckad implementering
av ett Feedbackinspirerat arbetssätt.

Du ska ha genomgått FIT Advanced Training.

De tre dagarna kommer att fokusera på hur supervision/handledning kan läggas upp så att den påverkar behandlingens/samtalens resultat, i en för brukaren önskvärd riktning. Genom en kombination av föreläsningar och olika övningar kommer du att få möjlighet att utveckla din förmåga att hantera och använda dig av klienternas feedback.

  • Vad skiljer FIT-handledning från vanlig handledning?
  • Hur du kan använda klientens feedback till att hjälpa dina medarbetare/den du handleder att uppnå bättre kliniska resultat.
  • Vilka är de vanligaste utmaningarna i FIT-handledning och hur kan du hantera dem?
  • Strategier att identifiera och rikta uppmärksamheten på att undvika ”drop-outs” i klientarbetet.

Scott D. Miller är världsledande forskare, författare, föreläsare, professor, skapare av FIT och grundare av ICCE -The International Center for Clinical Excellence
Susanne Bargmann är auktoriserad psykolog och specialist i psykoterapi, hon har under många år undervisat i FIT och är en del av ICCE

Max 40 deltagare för att möjliggöra ett mer personligt lärande.

Tid              
23-25 april 2024 (kl. 09.00-16.00 alla tre dagarna)

Plats            
Scandic Opalen, Engelbrektsgatan 73, Göteborg
För vägbeskrivning se www.scandichotels.se

Kursspråk  
Engelska och svenska, både Scott och Susanne talar utmärkt svenska

Kostnad      
13 900 kr (moms 3 475 kr tillkommer)
I kostnaden ingår även för- och eftermiddagskaffe samt lunch

Anmälan
Anmäl dig här! senast 15 januari 2023
Anmälan är bindande (annan deltagare kan överta platsen)

Publicerat den