1 Introduktionsdag och 2 utbildningsdagar Anknytningsbaserad Familjeterapi ABFT i Göteborg 30oktober – 1 november 2024

För sextonde gången anordnar Göteborgs Centrum för Kompetensutveckling utbildningsaktiviteter i Anknytningsbaserad Familjeterapi.

ABFT har utvecklats som en manualiserad specifik metod för att behandla ungdomsdepression. Den är utprövad i flera studier i USA och Norge med goda resultat avseende depression och suicidalitet. Metoden har också anpassats till arbete med följande problematik: ångestproblematik, hög konfliktnivå, vid relationstrauma, vid emotionellt undvikande, föräldrar med psykisk ohälsa. Utvärdering av att arbeta enligt ABFT inom både barn- och ungdomspsykiatrin och socialtjänst pågår. Metoden bygger på anknytningsteori, familjepsykologi och strukturell familjeterapi. Läs mer i Israel, P & Diamond, G: Tillknytningsbasert familieterapi for deprimert ungdom, Fokus på familjen 2/2009
Boken Anknytningsbaserad familjeterapi för deprimerade ungdomar av G. Diamond, G Diamond och S Levy är på svenska och finns på Studentlitteratur.

Sandra Nilsson är socionom, leg psykoterapeut och handledare med inriktning familjeterapi på systemisk grund. Har arbetat kliniskt på BUP i Region Skåne sedan 2003 och är certifierad ABFT-terapeut sedan 2016 och håller på att utbilda sig till utbildare och handledare i ABFT. Först i samarbete med Center for Family Intervention Science, College of Nursing and Health Professions at Drexel University och nu med grundarna Suzanne Levy & Guy Diamond via ABFT International. Sandra handleder både i familjeterapi och i ABFT runtom i Sverige och är handledare på psykoterapeutprogrammet på Lunds Universitet. Sandra är också grundare till ABFT-Sweden.se

Dag ett är en introduktionsdag med heldagsföreläsning om metodens teoretiska grunder och om forskningsresultat avseende både metodens effekter och om processer i terapin. Demonstration av de olika stegen i terapin via videoexempel.
Under de två utbildningsdagarna kommer vi att ha träning i smågrupper med rollspel. För att få ut det mesta av träningen behöver du, förutom att ha deltagit på introduktionsdagen, också ha någon form av systemisk/narrativ utbildning, grundläggande psykoterapiutbildning steg 1 eller annan psykoterapeututbildning, helst i familjeterapi. Alternativt att du har praktisk erfarenhet i att arbeta med familjer.

Tid
30 oktober – 1 november 2024
alla tre dagar kl. 09.00-16.00

Plats
GCK’s lokaler i Briggenhuset, Fjärde Långgatan  5, Göteborg

Kostnad
5 960 kr
(moms 25% tillkommer)
I kostnaden ingår fika fm/em

Anmälan
Anmälan är bindande (annan deltagare kan överta plats)
Begränsat antal deltagare.
Anmäl dig här!

Ytterligare information
Kontakta Eva Hellberg på info@gck.nu

Publicerat den