Göteborgs Centrum för Kompetensutveckling

Arkiv: januari 2019

Inriktning Familj- och Nätverksarbete
Start ht 2019

Utbildningen arrangeras för nionde gången och riktar sig till personer med utbildning i och praktisk erfarenhet av människovårdande yrken, som vill utveckla sin kompetens och förståelse för ett relationsinriktat arbetssätt.

År 1
Utbildningen är upplagd med två kursdagar/månad (måndag – tisdag) sammanlagt 18 dagar

År 2
Fördjupning av det teoretiska lärandet (10 dagar) i kombination med  kliniskt arbete med familjer under handledning (15 dagar -120 tim.)

Kostnad
25 100 kr (moms 6 275 kr tillkommer) per termin

Kursansvariga
Lars Vennman lars@vennman.se  070-494 47 95
Ilze Norman ilze@bredband.net 073-396 33 00

Kursplan >> läs här

Mer information
schema och litteraturlista: kontakta vår sekreterare Eva Hellberg info@gck.nu

Anmälan är bindande vid avanmälan senare än fyra veckor innan kursstart.

Sista anmälningsdag 14 juni 2019
Information om erhållen plats lämnas senast 30 juni 2019

Fullbokat!

Välkommen till en varm föreningspresentation av regionchef
Ellen Abrahamsson från Frisk & Fri
– Riksföreningen mot ätstörningar!

Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar är en ideell förening som startade redan 1983 i Stockholm och blev riksförening 2003
med stöd av Allmänna Arvsfonden. Idag finns den runtom i hela landet och syftar till att finnas överallt där det finns behov av stöd för de som är drabbade av ätstörningar och deras närstående.

Föreningens syfte och verksamhet bygger på att sprida information och genomföra aktiviteter för att:
– stödja personer med ätstörningar och deras närstående
– arbeta förebyggande inom området
– påverka för bättre vård

Regionchef Ellen Abrahamson säger:
”I ett samhälle som dagligen matar oss med ouppnåeliga ideal och ständigt ökande krav sätts vår självkänsla på spel. Kroppsfixering och orealistiska livsstilskrav blir allt vanligare i alla åldrar.
Vilka är Frisk & Fri och hur kan vi fungera som en livboj i denna problematik?”

Plats      Briggen, Fjärde Långgatan 5, Göteborg

Tid        kl. 13.00-15.00

Fri entré

Vi bjuder på spännande, nyttiga och livsavgörande samtal samt fika.

Anmälan görs till Eva Hellberg info@gck.nu

För mer info kontakta Ilze Norman ilze@bredband.net