Handledarutbildning i psykosocialt arbete 45 hp

Handledarutbildning i psykosocialt arbete 45 hp
ht 2024 – vt 2026

Marie Cederschiöld högskola, Avdelningen för uppdragsutbildning erbjuder nu, i samarbete med Göteborgs Centrum för Kompetens-utveckling (GCK), en handlededarutbildning på 45 högskolepoäng.

GCK har mångårig erfarenhet av utveckling av systemiska/ socialkonstruktionistiska utbildningar inom psykoterapi och behandlingsarbete, handledning och ledarskap. Det har på senare år efterfrågats en systemisk handledarutbildning med högskolepoäng
hos GCK. Vi har nu glädjen att kunna erbjuda denna utbildning i samarbete med Marie Cederschiöld högskola.

Att utvecklas som handledare är en spännande resa. Utbildningen vänder sig till Dig som är en erfaren praktiker, kommer från olika yrkesområden och vill utveckla dina kunskaper och din kompetens i handledning och konsultation. Du skall ha minst en grupp i handledning/konsultation under utbildningens gång och du kommer att få handledning på handledning sammanlagt 60 timmar under utbildningen.

Utbildningen omfattar två delmoment under 2 år och du kommer bland annat att:

  • Öka din medvetenhet om det egna agerandet och tänkbara val i olika handledningssituationer.
  • Öka din medvetenhet om hur ett lärande ständigt samskapas människor emellan.
  • Bli medveten om olika förändringsprocesser hos individen, gruppen och organisationen.
  • Öka din medvetenhet om olika etiska ställningstaganden och utveckla din reflexiva förmåga.

Examination sker kontinuerligt genom obligatorisk närvaro i de olika momenten och genom ett arbete med en essäskrivning sista terminen. Där ska du som kursdeltagare visa och reflektera över ditt teoretiska lärande kopplat till utvecklandet av en individuell handledningskompetens.

Omfattning                 
26 kursdagar + 60 timmar handledning på handledning i grupp

Plats                             
kursen ges på Göteborgs Centrum för Kompetensutveckling
i Göteborg (Briggenhuset), Fjärde Långgatan 5

Kursdatum ht 2024   
26-27 sept, 24-25 okt, 21-22 nov, 12-13 dec

Kostnad                      
25 875kr/termin (exkl. moms)
Utbildningen pågår under 4 terminer. Litteraturkostnader tillkommer.

Kurslärare, handledare och utbildningsansvariga:
Hedvig Westerström, Teo Keller och Lars Ljungman.
Samtliga har lång erfarenhet av handledning och utbildning och är
leg. psykoterapeuter och utbildade handledare och lärare på Masternivå.

Ta del av kursinformation här!

Anmälan görs till Marie Cederschiöld Högskola,
se deras hemsida https://www.mchs.se/

För mer information om kursinnehåll

Kursansvarig Teo Keller
teokeller@gck.nu

Kursansvarig Hedvig Westerström
hedvigwesterstrom@yahoo.se   

Kursansvarig Lars Ljungman
lars.ljungman63@gmail.com

Publicerat den