2-årig Grundläggande Psykoterapiutbildning på SystemiskNarrativ Grund (Steg1) pågående

2-årig Grundläggande Psykoterapiutbildning på Systemisk Narrativ Grund 
(Steg1) motsvarande 45hp, Inriktning Familj- och Nätverksarbete

Göteborgs Centrum för Kompetensutveckling (GCK) arrangerar för tionde gången den 2-åriga grundläggande
psykoterapiutbildningen på systemisk narrativ grund med inriktning på familj- och nätverksarbete.

Utbildningen riktar sig till personer med utbildning i och praktisk erfarenhet av människovårdande yrken,
som vill utveckla sin kompetens och förståelse för ett relationsinriktat arbetssätt.

År 1
Utbildningen är upplagd med två kursdagar/månad (måndag-tisdag) sammanlagt 18 dagar
År 2
Fördjupning av det teoretiska lärandet, 10 dagar, i kombination med kliniskt arbete med familjer under handledning
15 dagar (120 tim)

Kursstart 
januari 2023 pågår tom ht 2024

Kursansvariga  
Lars Vennman och Ilze Norman

Information
kontakta vår sekreterare Eva Hellberg info@gck.nu

Publicerat den