2-årig Grundläggande Psykoterapiutbildning på SystemiskNarrativ Grund (Steg1) start ht 2024

2-årig Grundläggande Psykoterapiutbildning på Systemisk Narrativ Grund 
(Steg1) motsvarande 45hp, Inriktning Familj- och Nätverksarbete

Göteborgs Centrum för Kompetensutveckling (GCK) arrangerar för tionde gången den 2-åriga grundläggande
psykoterapiutbildningen på systemisk narrativ grund med inriktning på familj- och nätverksarbete.

Utbildningen riktar sig till personer med utbildning i och praktisk erfarenhet av människovårdande yrken,
som vill utveckla sin kompetens och förståelse för ett relationsinriktat arbetssätt.

År 1
Utbildningen är upplagd med två kursdagar/månad (måndag-tisdag) sammanlagt 18 dagar
År 2
Fördjupning av det teoretiska lärandet, 10 dagar, i kombination med kliniskt arbete med familjer under handledning
15 dagar (120 tim)

Kostnad             
26 500 kr (moms 6 625 kr tillkommer) per termin

Kursstart 
16-17 september 2024

Kursansvariga  
Ilze Norman och Lars Ljungman

Information
kontakta vår sekreterare Eva Hellberg info@gck.nu

Kursplan >> läs här och litteraturlista >> läs här
Med reservation för vissa ändringar

Anmälan
Information om erhållen plats lämnas direkt då anmälan har mottagits.

Intresseanmälan görs senast 15 juni 2024

Publicerat den