INSTÄLLD: 1 heldagsföreläsning/workshop “Låt oss tala om ätstörningar” med Katarina Andersson Eklund 20oktober2023

“Låt oss tala om ätstörningar”

Ätstörningsproblematik bland barn och ungdomar har blivit allt vanligare i takt med att den psykiska ohälsan hos unga ökat under de senaste decennierna. Det skapar ett stort lidande för de drabbade, deras familjer, vänner och närstående. Att känna sig maktlös, frustrerad och inte veta hur man skall hantera situationen är vanliga reaktioner hos personer runt den drabbade. Hur kan vi förstå att unga hamnar i ett kontrollerande av sina kroppar och hur hittar vi tillsammans vägar ut ur ätstörningen.

Katarina Andersson Eklund är utbildad psykolog och arbetar idag
som systemisk och familjeinriktad psykoterapeut och psykoterapihandledare.
Katarina har en lång klinisk bakgrund främst inom BUP och specialiserad ätstörningsvård.

Katarina kommer under dagen beröra ätstörningar ur många perspektiv; uppkomst, förklaringsmodeller, samsjuklighet, familjebaserad behandling och bemötande.

Föreläsningen varvas med interaktion med deltagarnas frågor och fokus.

Välkommen – med eller utan tidigare kunskap på området! 

Tid                         
Fredag 20 oktober 2023, kl. 09.00 – 16.00

Plats                      
Göteborg (lokal meddelas senare)

Kostnad                
Språk             
Engelska (Allan pratar en lättbegriplig engelska)

Plats              
Göteborg

Kostnad           
980 kr (moms tillkommer med 245 kr)
I kostnaden ingår för- och eftermiddagsfika
Rabatt till arbetsgrupp på 5 personer, den 5:e personen går gratis.

Anmäl dig här senast 20 september 2023.
Anmälan är bindande

Publicerat den