1 heldag workshop med Scott D Miller, 22 april 2024 INSTÄLLD

Workshopen är inställd och ev. nytt tillfälle kommer att meddelas så snart datum har bokats.

“Vad är verksamt i psykosocialt behandlingsarbete?
Grunderna i ett feedback-informerat arbetssätt”

Den här workshopdagen med Scott D Miller vänder sig till dig som vill få en fördjupad kunskap om det som är verksamt i en samtalskontakt/ förändringsarbete och vill utveckla din förmåga att skapa allians med dina klienter samt lära dig att använda olika feedbackverktyg (ORS, SRS skalorna) för att förbättra behandlingen/ resultatet.

Scott Miller kommer att presentera verktyg som är baserade på idén om praktikbaserad evidens, d.v.s. klientens egen bedömning av vad som är verksamt i samtalen/kontakten. 

Med instrumenten ORS- och SRS-skalorna för klientstyrning och resultatutvärdering som Scott Miller använder, erhålls bättre samarbete och resultat.

Scott Millers föreläsningar, utbildningar och workshops runt om i världen är mycket uppskattade och han är känd för sitt engagerande och humoristiska sätt att presentera sitt material.

Scott Miller är bl.a. författare till böckerna The heroic client (2000), The heart of change: What works in therapy (1999)

Scott D. Miller är en internationell forskare, föreläsare, professor och skapare av FIT och grundare av ICCE, (International Center for Clinical Excellence).

GCK har samarbetat med Scott Miller sedan 2009 och tillsammans arrangerat många olika uppskattade workshops och korta utbildningar. Många medarbetare från olika enheter inom socialtjänsten, psykiatrin, primärvården, olika behandlings-institutioner, skola/elevhälsa håller idag på att implementera ett feedback-informerat arbetssätt, FIT.

Workshopen vänder sig till socialsekreterare, behandlare, terapeuter, boendepersonal och alla som vill utveckla verktyg för utvärdering och kvalitetssäkring av sitt arbete samt sin egen professionalism.

Tid                        
22 april 2024 kl. 09.00-16.00

Plats                     
GTS Konferens, Erik Dahlbergsgatan 9, Göteborg

Kursspråk           
Engelska och Svenska, Scott talar utmärkt svenska

Kostnad               
1 600 kr (moms 400 kr tillkommer)
I kostnaden ingår för- och eftermiddagskaffe
Rabatt till arbetsgrupp på 5 personer, den 5:e personen går gratis
Antalet platser är begränsat

Anmälan              
Anmäl dig här!
Anmälan är bindande

Se även FIT Supervision 23-25 april 2024

Ytterligare info   
Kontakta Eva Hellberg info@gck.nu

Publicerat den