1 heldag workshop med Sara Andersson och Anna Bergkvist 27 januari 2023

“Om gängkriminalitet sett ur två olika perspektiv”

Gängkriminalitet är en av vår tids stora utmaningar. Även om Polisens arbete är livsviktigt behövs samlade insatser i hela välfärdsapparaten för att nå resultat. För att åstadkomma detta krävs innovationer och mod för att resurserna och kompetensen ska nå de som de är avsedda för. Denna dag kommer att handla om ett nytt och intressant sätt att organisera arbetet kring utsatta barn och unga mellan 0 och 24 år, samt deras familjer. Vi kommer också att få en inblick i Göteborgspolisens arbete i de gängkriminella miljöerna.

20 miljoner direkt till de som behöver det!
Innovativt samarbete för att förebygga och motverka gängkriminalitet

Sara Andersson är sociolog och projektledare för pågående projekt
Pilot for programfinansiering 0–24” i Trondheim. Sara kommer att presentera detta framgångsrika projekt där syftet är att undersöka vad som händer när socialarbetare och medborgare själva får bestämma över hur offentliga medel används. Ett villkor är att de olika projekten sker i samverkan mellan privata, offentliga och frivilliga verksamheter i aktiv dialog med medborgarna.

Anna Bergkvist är utredningsledare vid Polisen i Göteborg och arbetar till vardags med utredningar av grova våldsbrott i gängmiljö. Hon beskrivs av Göteborgs-Posten som ”polisens topputredare”. Anna kommer att presentera polisens komplexa arbete kring gängkriminalitet, både de utmaningar de möter och även hur de lyckas i arbetet.

Man behöver kontinuerligt utveckla ett lärande i våldsbrott!”
DN 22/10 2022

Tid
27 januari 2023, kl. 09.00-15.00

Plats
GTS Konferens, Erik Dahlbergsgatan 9, Göteborg

Kostnad
960 kr (moms 240 kr tillkommer)
I kostnaden ingår för- och eftermiddagsfika
Rabatt till arbetsgrupp på 5 personer, den femte personen går gratis
Anmäl dig här! Anmälan är bindande.

Ytterligare info:
kontakta Eva Hellberg info@gck.nu

Publicerat den