1 heldag workshop “Värdighet, Våld, Motstånd och Språkets Makt” med Allan Wade 10 oktober 2023

Värdighet, Våld, Motstånd och Språkets Makt

(In Dignity: Violence, Resistance and the Power in Language)

Allan Wade, familjeterapeut och brottsofferforskare, verksam vid Centre for
Response-Based Practice i Duncan, Kanada. Allan har en Ph.D. inom psykologi och
specifikt inom mikroanalys av kommunikation ansikte mot ansikte och sambandet
mellan våld och språk. Under de senaste 30 åren har han arbetat med vuxna och barn
samt hela familjer med offer och förövare av våld, individuellt och i grupp. Hans arbete integreras nu inom barnskydd, familjerätt, diskursstudier, utbildning och andra forum.

Vad kan du förvänta dig av workshopen
Under dagen kommer Allan att presentera temat värdighet och motstånd. Han kommer visa på hur vuxna och
barn reagerar och motsätter sig våld av alla slag samt hur förövare arbetar för att övervinna och undertrycka den motsättningen. Det kommer också att visas behandlingsintervjuer med offer och förövare, där det framkommer hur språket används för att felaktigt framställa offer och brottslingar samt verkligheten kring våld i hemmet, sexualiserat våld med mera.

Allan kommer att diskutera de nära sambanden mellan motståndstaktiken och våldsstrategierna samt omgivningens reaktioner.

Med hjälp av aktuella exempel kommer Allan att visa hur ”våld mot barn”, i myndigheters texter, journalistik och brottsbalkar, omformuleras till att vara ”sex med barn”. Han kommer också att visa hur kritisk analys av språk och våld integreras i responsbaserad praktik, i och utanför behandling. Vidare kommer han att prata om den uttalade önskan som finns hos de drabbade, att få känna värdighet och rättvisa gentemot det våld och andra former av aggression/förtryck som de utsatts för.

Tid                  
10 oktober 2023, kl 09.00-16.00

Språk             
Engelska (Allan pratar en lättbegriplig engelska)

Plats              
Göteborg (lokal meddelas senare)

Kostnad           
980 kr (moms tillkommer med 245 kr)
I kostnaden ingår för- och eftermiddagsfika
Rabatt till arbetsgrupp på 5 personer, den 5:e personen går gratis.

Anmäl dig här senast 10 september 2023. Anmälan är bindande
                                                                                           

Publicerat den