1-årig Handledarutbildning med inriktning på handledning av familjehem, start april2021

1-årig Handledarutbildning
med inriktning på handledning av familjehem

Fortbildning för familjehemssekreterare/familjehemskonsulenter
med fokus på handledning av familjehem motsvarande 15 högskolepoäng

Start april 2021 på Digital plattform

Göteborgs Centrum för Kompetensutveckling (GCK AB) kommer under våren 2021 att starta en 1-årig Familjehemshandledarutbildning för familjehems- sekreterare/familjehemskonsulenter.

Vi har under åren 2004 – 2017 erbjudit en 2-årig Familjehemshandledar- utbildning utvecklad tillsammans med Göteborgs Universitet och familjehemssekreterare från Göteborgs stad. Nu har vi tagit med oss dessa erfarenheter och skapat en 1-årig handledarutbildning som beräknas motsvara 15 högskolepoäng.

Utbildningen omfattar totalt 16 heldagar som ges en gång i månaden, två dagar i följd, under ett år med start i april 2021 och avslut i mars 2022.
Vi tänker oss max 20 deltagare i gruppen.

Utbildningen innehåller bland annat teorier kopplade till familj och familjehem samt handledningsteori och metodik utifrån ett systemiskt narrativt perspektiv. Teoriavsnitt varvas med praktiska övningar, diskussioner, videoexempel med mera. Hemuppgifter ges emellan kursdagarna.
Deltagarna förväntas föra loggbok över sin lärprocess under utbildningen.

I utbildningen ingår handledning på eget arbete i mindre grupp. Handledningen utgår ifrån deltagarnas inspelade videosekvenser eller kan vara i form av direkthandledning.

Kursansvariga är Monica Möllerstrand och Jonas Karlsson som båda är socionomer och leg psykoterapeuter med handledarutbildningar och lång erfarenhet av handledning inom området.

Tid
vt 2021: 21-22 april, 19-20 maj
ht 2021: 2 dagar per tillfälle i september, oktober, november, december
vt 2022: 2 dagar per tillfälle i februari och mars

Kostnad
18 000 kr plus moms per termin (totalt 2 terminer).
Rabatt om 3 eller fler från samma arbetsplats.

Lokal
Vi startar med Zoom-föreläsningar och handledning på videolänk (zoom).
Om smittläget tillåter så planerar vi att övergå till live-utbildningar i GCK’s lokaler på Fjärde Långgatan 5 i Göteborg från och med november 2021.

Information
Jonas KarlssonMonica Möllerstrand

Monica Möllerstrand

Jonas Karlsson 

 

Anmälan
Senast 2021-03-12   www.gck.nu/anmalan