GCK anordnar varje år många spännande interaktiva workshops inom det systemiskt narrativa området med tillämpning i all systemisk narrativ praktik.

Vi anlitar både svenska och utländska föreläsare. Oftast anordnar vi 2-dagars workshops.
Vår tanke är att dessa workshops skall skapa intresse och inspiration inom ett visst tema och utveckla deltagarnas tankar kring sitt arbete. Våra workshops är öppna för alla som är intresserade av att delta.

______________________________________________________________

Workshops i Göteborg under 2016/2017

Läs mer om våra workshops under respektive flik i menyn till höger.

Scott D Miller
En dags workshop om Feedback Informed Treatment (FIT)
17 januari 2017

Jim Wilson
2 dagars workshop om Hur man möter barn i samtal
20-21 april 2017

Våra workshops kan också ingå i de längre utbildningar som GCK anordnar och då är avgiften inkluderad i utbildningskostnaden.