anmälanGianfranco Cecchin
Hypothesizing, circularity neutrality 

Annika Kärrefors och Kerstin Hedenstam-Björnell
Ett existensiellt tillägg i familjeterapin

 

Nora Bateson
Warm Data: https://hackernoon.com/warm-data-9f0fcd2a828c
Symmathesy: https://norabateson.wordpress.com/2015/11/03/symmathesy-a-word-in-progress/

Lars Ljungman
–  Social utredning, med fokus på möjligheter och förhoppningar, sept 2000
–  Masteruppsats i handledning (engelska) Towards an Identity as Systemic Supervisor april 2010

Hedvig Westerström
–  Stöd – Kontroll – problem eller möjlighet? Socialtjänstens dubbla uppgifter. En fallstudie, 2000
–  Masteruppsats i handledning (engelska) Complexity and Contradictions in the Supervisory context from the supervisor’s position maj 2010

Lars Westerström
–  Hur kan en BUP-anställd använda systemteori för att hjälpa sina patienter/klienter? 2010
–  CMM nr 1
–  CMM nr 2
–  Behandling vid sexuella övergrepp, 2006 

Lars Vennman
Supervision as transport through the use of self – Systemic and narrative ideas in practice

Jim Wilson
–  A social relational critique of the biomedical definition and treatment of ADHD;
ethical practical
 and political implications, 2012
–  Constant becoming: Supervision as the performance of systemic intelligence, 2011
–  On becoming a Possibilist: Some influences from brief therapies, 2001
–  How Can You Tell when a Goldfish Cries? Finding the Words in Therapeutic Stories with Children, 2000
–  The Art of Play –  Improvisation , Spontaneity, and Expanding  the Repertoire of Practice