Nyheter

Vi lämnar plats för Västlänkbygget som kommer att behöva Korsvägen som sin arbetsplatsarena.

Som de flesta av er kanske redan känner till så har vi sökt nya lokaler under ett par års tid. Som ett resultat av vårt letande har vi nu bestämt oss för att hyra del av en sekelskiftesfastighet på 4:e Långgatan 5 nära Järntorget.

Saluhallen Briggen kommer att bli vår närmaste granne.

Den nya lokalen är vald med omsorg och har det vi eftersträvade.

Det centrala läget, dess atmosfär både interiört och exteriört stämmer överens med det vi tror är viktigt för er som på olika sätt anlitar oss.
Här vill vi att ni ska trivas och känna inspiration och lugn.

Lokalerna är anpassade för våra behov – mer plats för både möten och arbetsro, och inte minst möjlighet att växa i.

Vi hälsar gamla samt nya gäster varmt välkomna!

Här kommer vi att driva GCK’s arbete vidare från den 23 oktober.

Vi kommer att ha inflyttningsmingel senare i höst där vi också presenterar vårt program i närtid.

Håll utkik efter mer information på vår hemsida!

 

Scott D. Miller, USA och Susanne Bargmann, Danmark

För sjunde gången arrangerar vi i GCK Advanced Intensive Training Feedback Informed Treatment (FIT) i Göteborg för dig som tidigare deltagit i en workshop med Scott Miller.

Du får möjligheten att låta dig inspireras och få än mer verktyg och förståelse för att skapa en ”feedback kultur” tillsammans med dem du arbetar med.

Scott Miller har under flera år samarbetat med Susanne Bargmann, som bl.a. har utvecklat ett datorprogram för användningen av skalorna. Tillsammans är de mycket inspirerande och energigivande föreläsare.

Denna utbildning ger en möjlighet till ett fördjupat lärande om principerna och praktiken bakom FIT. Deltagarantalet är begränsat till 42 personer, vilket innebär att lärandet blir personligt med fokus på dina förmågor och din förståelse i att använda FIT i ditt eget sammanhang. Deltagarna förväntas läsa ett antal artiklar och manualer innan utbildningen startar.

Utbildningen syftar till att:

 • Ge fördjupade kunskaper om det som är verksamt i ett förändringsarbete (evidensbaserade gemensamma faktorer).
 • Utveckla din förmåga i att skapa allians – som är en gemensam nämnare för olika terapeutiska orienteringar/skolor och för olika typer av klienter.
 • Lära dig att använda olika feedback-verktyg (ORS, SRS, CORE och OQ 45) för att förbättra behandlingen.
 • Utveckla dina resultat som behandlare, genom att avläsa klientens utvecklingskurvor.
 • Utveckla din förmåga att analysera forskningsresultat och hur du kan göra adekvata bedömningar utifrån klientens utveckling.
 • Lära dig använda tekniker, som underlättar arbetet med ORS och SRS.

Tid
8-10 november 2017 kl. 09.00-16.00  (3 dagar)

Plats
Göteborg

Kursspråk
Engelska

Kostnad
9 900 kr (moms 2 475 kr tillkommer)
I kostnaden ingår för- och eftermiddagskaffe samt lunch

Utbildningsmaterial kommer att mejlas ut innan kursdagarna.

GCK anordnar en fest för deltagarna på kvällen dag 2.

Anmälan
oss tillhanda senast 10 oktober 2017
Anmälan är bindande.

Ytterligare infoKontakta Eva Hellberg

 • Läs också om
  Feedback Informed Treatment (FIT)
  International Center for Clinical Excellence – ICCE i partnerskap med
  Vision HVB annonserar den tredje Achieving Clinical Excellence-konferensen som kommer hållas i ÖSTERSUND 2-4 MAJ 2018
  För program och anmälan: www.ace2018.se

 

Anknytningsbaserad Familjeterapi, ABFT
13-15 november 2017 i Göteborg
Magnus Ringborg, Sverige

För femte gången anordnar GCK utbildningsaktiviteter i Anknytningsbaserad familjeterapi. Utbildningen hålls på svenska med Magnus Ringborg. Magnus har under många år haft ett nära samarbete med the Center for Family Intervention Science, Childrens Hospital of Philadelphia där han också är utbildad i Anknytningsbaserad familjeterapi.

ABFT har utvecklats som en manualiserad specifik metod för att behandla ungdomsdepression. Den är utprövad i flera studier i USA och Norge med goda resultat avseende depression och suicidalitet. Metoden har också anpassats till arbete med ångestproblematik. Studier som ska pröva ABFT förbereds nu i Skandinavien. Metoden bygger på anknytningsteori, familjepsykologi och strukturell familjeterapi. Läs mer i Israel, P & Diamond, G: Tillknytningsbasert familieterapi for deprimert ungdom, Fokus på familjen 2/2009 eller www.research.chop.edu/programs/cfis/index.php
Under 2015 utkom på svenska; Anknytningsbaserad familjeterapi för deprimerade ungdomar av G. Diamond, G Diamond och S Levy, Studentlitterartur.

Magnus Ringborg, är leg psykolog, leg psykoterapeut och välkänd inom svensk familjeterapi som lärare, handledare, skribent, tecknare och föreläsare. 2013 blev han utsedd till Årets Familjeterapeut för sina insatser att sprida Anknytningsbaserad familjeterapi. Magnus har bl.a. gett ut boken Förändrande familjesamtal, Studentlitteratur.

1 dag Introduktion, Magnus Ringborg
Heldagsföreläsning om metodens teoretiska grunder och om forskningsresultat avseende både metodens effekter och om processer i terapin. Demonstration av de olika stegen i terapin via videoexempel.

2 dagar Utbildning i ABFT med Magnus Ringborg
Högst 35 deltagare. Träning i smågrupper med rollspel. Vi räknar med att denna del kommer att bli fulltecknad, så anmäl dig snabbt.
För att få ut det mesta av träningen behöver du, förutom att ha deltagit på introduktionsdagen, också ha någon form av systemisk/narrativ utbildning, grundläggande psykoterapiutbildning steg 1 alternativt annan psykoterapeututbildning, helst i familjeterapi.

Tid
Introduktionsdag     13 november kl. 09.00-16.00
Utbildningsdagar 14-15 november kl. 09.00-16.00

Plats
Fjärde Långgatan 5, Göteborg

Kostnad
Introduktionsdag  1 400 kr (moms 280 kr ingår)
Utbildningsdagar  3 700 kr (moms 740 kr ingår)
Introduktionsdag + två Utbildningsdagar 5 100 kr (moms 1 020 kr ingår)
I kostnaden ingår även kaffe fm/em och lunch.

Anmälan
Anmäl dig här
Anmälan är bindande

Ytterligare information
Ulla Westling Missios 070-352 72 91
eller GCK’s sekr. Eva Hellberg info@gck.nu

 

Fredagsseminarium 24/11 2017, kl. 13.00-15.30

Att samtala om lust i professionella möten

Hanna Möllås är leg. barnmorska, auktoriserad specialist och auktoriserad handledare i klinisk sexologi. Hon har vidareutbildat sig i religionsvetenskap och läser nu vid psykoterapeutprogrammet i Göteborg med inriktning på familjeterapi. Hon studerar även vid mastersprogrammet för sexologi i Malmö. Hon driver en samtalsmottagning där hon möter par, familjer och individer kring sexualitet och relationer. Hennes specialintresse är relationen mellan religion och sexualitet.

Under fredagsseminariet kommer Hanna fokusera kring sexualitetens viktiga aspekter för vårt välbefinnande. Utifrån detta förs en diskussionsföreläsning kring hur vi kan samtala med våra klienter om sexualitet på ett lustfullt och ansvarsfullt sätt.

Anmäl dig och ange datum för seminariet

Personligt Professionellt Förhållningssätt och Bemötande
Sex heldagar med start ht 2018

GCK arrangerar en grundutbildning i Narrativ praktik. Utbildningen riktar sig till professionella inom människovårdande yrken såsom; socialtjänsten, psykiatrin, skolan/skolhälsovården, behandlingshem, kyrkan, boende för ensamkommande m.fl.

Syftet med kursen är att deltagarna skall erhålla:

 • kunskap kring vad ett narrativt förhållningssätt innebär i mötet med de människor man kommer i kontakt med i sitt arbete.
 • en ökad förståelse och kunskap kring bemötandets betydelse i interaktionen med andra och hur man kan vara med om att skapa allians.
 • få tillgång till centrala narrativa metoder användbara i det personligt professionella mötet.
 • kunskap om teoretiska narrativa utgångspunkter.
 • kunskap om och ökad medvetenhet om sin egen personliga/professionella stil.

Narrativ betyder berättande och narrativ praktik utgår från perspektivet att berättelser ger våra liv form och struktur. Vi utgår från perspektivet att de berättelser människor har med sig om sig själva och andra, har en verklig effekt på våra liv och formar vår identitet. Ofta möter vi människor som bär på ’problemtyngda’ berättelser om sig själva, vilka dessvärre har en tendens att dölja förmågor och möjligheter att komma vidare. Vi kommer i utbildningen arbeta med hur vi med ett nyfiket narrativt förhållningssätt kan bemöta människors livsberättelser och hitta vägar vidare i möten kopplade till människors intentioner, drömmar och förmågor.

Kursupplägg Vi varvar genomgång av teoretiska utgångspunkter i ett narrativt förhållningssätt med praktiska övningar. Deltagarna förväntas använda sig av sitt eget professionella sammanhang såväl under kursdagar som i hemuppgifter. Kurslitteratur förekommer.

Kursen omfattar sex heldagar (09.00-16.00). Kursplan finns att tillgå då anmälan gjorts.

Tid
Utbildningen planeras starta ht 2018

Plats 
GCK´s lokaler i centrala Göteborg

Kostnad
12 000 kr (moms tillkommer med 3 000 kr)

Kursansvariga
Jonas Karlsson, socionom, leg psykoterapeut
Emma Thorén, socionom, leg psykoterapeut

Anmälan
Maila namn och fakturaadress senast 15 juni 2018 till info@gck.nu
Anmälan är bindande

Ytterligare info
Eva Hellberg               info@gck.nu
Emma Thorén            076-08 11 760
Jonas Carlsson           073-230 86 30

I år kommer daglig verksamhet i stadsdelen Örgryte-Härlanda anordna en Jobbskuggardag!

Jobbskuggardagen är en möjlighet för personer som har en funktionsnedsättning och/eller står långt ifrån arbetsmarknaden, att under en dag få möjlighet att komma ut och förutsättningslöst jobbskugga på en arbetsplats. Jobbskuggardagen startade på Irland 2007 (av IASE, Irish Association of Supported Employment) och har de senaste åren även anordnats av Stenungsunds kommun i Sverige, samt i Finland.

Vinsterna är många; för individen ger dagen en möjlighet till inblick och en positiv erfarenhet av arbetslivet, vilket kan skapa motivation samt bidra till nya möjligheter. Jobbskuggardagen syftar också till att skapa en positiv attitydförändring i samhället och att motverka utanförskap på arbetsmarknaden.

Daglig verksamhet i Örgryte-Härlanda ser fram emot att, samtidigt med Stenungsund och Finland, anordna Jobbskuggardagen den
5 april i år. Vår förhoppning är att fler verksamheter i Sverige kommer upptäcka vinsterna med Jobbskuggardagen, och att det på sikt kan bli en nationell dag!

Vi som håller i Jobbskuggardagen i Örgryte-Härlanda arbetar i verksamheten Arbetsfokus, som är en arbetslivsinriktad daglig verksamhet i Göteborgs Stad. Arbetsfokus ger stöd till personer med psykiska, neuropsykiatriska och intellektuella funktionsnedsättningar som vill utforska sin arbetsförmåga. Arbetsfokus arbetar utifrån Supported Employment, vilket är en väl beprövad metod för inträde eller återgång på arbetsmarknaden. Arbetsfokus erbjuder arbetsträning samt stöd ut mot praktik och anställning.

Vi har glädjen att kunna erbjuda en dags fördjupning för dig som redan tillgodogjort dig utbildningsdagar i ABFT.

Magnus Ringborg, leg psykolog, leg psykoterapeut och välkänd inom svensk familjeterapi som lärare, handledare, skribent, tecknare och föreläsare kommer till Göteborg.

Magnus har under många år haft ett nära samarbete med the Center for Family Intervention Science, Childrens Hospital of Philadelphia där han också är utbildad i Anknytningsbaserad familjeterapi.

Under Fördjupningsdagen får du möjlighet att träna mer och fördjupa dina kunskaper i ABFT-metoden i en mindre grupp.

Här får du även en möjlighet att visa dina videoklipp, få feedback på ditt arbete samt diskutera med andra och tillsammans med Magnus Ringborg – en dag att dela erfarenheter och en arena för nytt lärande i ABFT.

Tid
20/3 2017, kl. 09.00 -16.00

Plats
Landeriet, Södra Vägen 61, 412 54 Göteborg

Kostnad
Fördjupningsdag 1 800 kr (moms 450 kr tillkommer)
I kostnaden ingår även kaffe fm/em

Anmäl dig här

 

Barnets röst i utredning och behandling

Jim Wilson kommer till Göteborg två heldagar i april 2017

Jim Wilson är för oss mest känd genom den uppskattade boken Barnets röst i utredning och behandling (På engelska: Child-focused Practice
– A Collaborative Systemic Approach
).

jim-wilsonJim Wilson har arbetat med barn och deras familjer utifrån olika sammanhang under drygt 35 år.
Han är socialarbetare och har arbetat inom brittiska socialtjänsten med barn och familjer utifrån utrednings- och behandlingssammanhang. Han har även lång erfarenhet av familjearbete utifrån motsvarande BUP-sammanhang. Genomgående för hans förhållningssätt är att han experimenterar sig fram i mötena med familjerna. Fantasi, lek och improvisation snarare än att följa en viss metod eller manual, har varit sätt för honom att hålla sin nyfikenhet vid liv och att hjälpa familjer att hitta vägar vidare. Under senare år har han deltagit i den samhälleliga debatten med ett antal artiklar där han bl.a. ifrågasätter det ökande diagnosticerandet och individfokus inom barnpsykiatrin. Jim Wilson poängterar att vi professionella behöver ha en etik och en strävan att ”humanisera” vårt arbete.

På hemsidan www.gck.nu finns flera av Jim Wilsons artiklar under fliken ”Artiklar”. Denna tvådagars workshop vänder sig till alla inom socialtjänsten, BUP, elevhälsan och andra som arbetar med barn och familjer i utredning och behandling. Jim Wilson har varit i Sverige som utbildare och handledare under många år. Han känner till vårt arbetssammanhang
och han talar en engelska som är lätt att förstå.

Tid
20-21 april 2017, 09.00-16.00 båda dagarna

Plats
Dockyard Conference, Nya varvet
Skeppet Ärans väg 23, Göteborg

Kursspråk
Engelska

Kostnad
2 300 kr (moms 575 kr tillkommer)
I kostnaden ingår för- och eftermiddagsfika
Rabatt till arbetsgrupp på 5 personer, den 5:e personen går gratis

Anmäl dig senast 31 mars 2017.  Anmälan är bindande.

Ytterligare info    Kontakta Eva Hellberg info@gck.nu