Vår verksamhet

Sedan oktober 2017 finns vi på Fjärde Långgatan 5 -->läs mer
HYR LOKAL hos oss!

GCK erbjuder systemiska och narrativa utbildningar inom flera olika områden.

Vi erbjuder också olika former av personalstöd, coaching, handledning och utveckling i den professionella utvecklingen.

Telefon 031-167301 eller info@gck.nu
Vi hör av oss inom 24 timmar (vardagar) Klicka här för mer information.

Läs mer om vilka utbildningar vi tillhandahåller just nu under fliken Utbildningar resp. Workshops.
Se Kalendarium
Se Fredagsseminarium
Öppet Hus 25 maj på Briggen!

Nyheter
  • ”How we can improve our perception of the complexity we live within, so we may improve our interaction with the world ?”     Kommunikation inom och mellan Levande system Temat för denna workshop kommer att vara kommunikation i Levande system. Nora Bateson förvaltar och vidareutvecklar det systemteoretiska arvet från sin far Gregory Bateson. Hon […]

  • Bo Hejlskov Elvén Vi har nöjet att för andra gången anordna ett seminarium med Bo Hejlskov vars idéer har fått ett stort genomslag i skola, vård, omsorg och även hos föräldrar. Man hör honom ofta uttala sig i media runt olika aktuella frågor och han bjuds in som gäst i olika temaprogram både i radio […]

  • Personligt Professionellt Förhållningssätt och Bemötande GCK arrangerar en grundutbildning i Narrativ praktik. Utbildningen riktar sig till professionella inom människovårdande yrken såsom; socialtjänst, psykiatrin, skola/skolhälsovård, behandlingshem, boenden för ensamkommande m.fl. Narrativ betyder berättande och narrativ praktik utgår från perspektivet att berättelser ger våra liv form och struktur. Vi utgår från perspektivet att de berättelser människor har […]