Vår verksamhet

I oktober flyttade GCK till nya Lokaler på 4:e Långgatan 5 >>läs mer

HYR LOKAL hos oss!

GCK erbjuder systemiska och narrativa utbildningar inom flera olika områden.

Vi erbjuder också olika former av personalstöd, coaching, handledning och utveckling i den professionella utvecklingen.

Telefon 031-167301 eller info@gck.nu
Vi hör av oss inom 24 timmar (vardagar) Klicka här för mer information.

Läs mer om vilka utbildningar vi tillhandahåller just nu under fliken Utbildningar resp. Workshops.
Se Kalendarium
Se Fredagsseminarium
Läs om seminarier ht 2017

Nyheter
  • ”How we can improve our perception of the complexity we live within, so we may improve our interaction with the world ?”     Kommunikation inom och mellan Levande system Temat för denna workshop kommer att vara kommunikation i Levande system. Nora Bateson förvaltar och vidareutvecklar det systemteoretiska arvet från sin far Gregory Bateson. Hon […]

  • Varför denna utbildning? Utbildningen är tänkt att vara en del i utvecklingsarbetet i en kommun, stadsdel eller en organisation. Flera av de kommuner som haft denna utbildning som en del i sin utveckling har uttryckt att utbildningen haft positiv effekt bland annat när det gäller att… … man behöver hitta vägar för att öka graden […]

  • Flytten från Landeriet vid korsvägen till Briggen på Fjärde långgatan 5 har inneburit att vi fått större lokaler och fler rum. Därmed finns utrymme för fler att hyra rum hos oss. Vi har idag ett antal konsulter, handledare, utbildare och terapeuter som hyr in sig vid behov per timme eller kontinuerligt 1-2 dagar i veckan. Det går också välja att hyra ett […]