Vår verksamhet

GCK erbjuder ett antal systemiska och narrativa utbildningar inom flera olika områden.

Vi erbjuder också olika former av personalstöd, coaching, handledning och utveckling i den professionella utvecklingen.

För den som önskar en samtalskontakt har vi även en samtalsmottagning.

Telefon 031-167301 eller info@gck.nu
Vi hör av oss inom 24 timmar (vardagar) Klicka här för mer information.

Läs mer om vilka utbildningar vi tillhandahåller just nu under fliken Utbildningar resp. Workshops.
Se Kalendarium
Se Fredagsseminarium
Läs om seminarier ht 2017

Nyheter
  • Scott D. Miller, USA och Susanne Bargmann, Danmark För sjätte gången arrangerar vi i GCK Advanced Intensive Training Feedback Informed Treatment (FIT) i Göteborg för dig som tidigare deltagit i en workshop med Scott Miller. Du får möjligheten att låta dig inspireras och få än mer verktyg och förståelse för att skapa en ”feedback kultur” tillsammans med dem du […]

  • Personligt Professionellt Förhållningssätt och Bemötande Sex heldagar under ht 2017 – vt 2018 GCK arrangerar en grundutbildning i Narrativ praktik. Utbildningen riktar sig till professionella inom människovårdande yrken såsom; socialtjänsten, psykiatrin, skolan/skolhälsovården, behandlingshem, kyrkan, boende för ensamkommande m.fl. Syftet med kursen är att deltagarna skall erhålla: kunskap kring vad ett narrativt förhållningssätt innebär i mötet […]

  • Inriktning Familj- och Nätverksarbete start vt 2018 i Göteborg Utbildningen arrangeras för åttonde gången och riktar sig till personer med utbildning i och praktisk erfarenhet av människovårdande yrken, som vill utveckla sin kompetens och förståelse för ett relationsinriktat arbetssätt. År 1 Utbildningen är upplagd med två kursdagar/månad (måndag – tisdag) sammanlagt 18 dagar År 2 […]