Göteborgs Centrum för Kompetensutveckling

GCK träd
Vår verksamhet

GCK erbjuder ett antal systemiska och narrativa utbildningar inom flera olika områden.

Vi erbjuder också olika former av personalstöd, coaching, handledning och utveckling i den professionella utvecklingen.

För den som önskar en samtalskontakt har vi även en samtalsmottagning.

Klicka här eller i menyn under Utbud för att läsa mer.

Läs mer om vilka utbildningar vi tillhandahåller just nu under fliken Utbildningar. För att se aktuella datum, gå till sidan Kalendarium.

Nyheter
  • 2 dagar workshop Att arbeta med trauman och svåra livsupplevelser utifrån ett narrativt perspektiv I denna workshop kommer Maggie Carey att dela med sig av hur hon genom den Narrativa praktiken utvecklat användbara arbetssätt i relation till människor som upplevt svårigheter och trauman i sina liv. Trauman får ofta en effekt att man känner sig […]

  • Scott D. Miller, USA och Susanne Bargmann, Danmark Det är nu fjärde gången vi erbjuder Advanced FIT Training (Feedback informed treatment) i Göteborg för dig som tidigare deltagit i en tvådagars workshop med Scott Miller. Du får möjligheten att låta dig inspireras och få än mer verktyg och förståelse för att skapa en ”feedback kultur” […]

  • Vi vänder oss till ungdomar mellan 15-19 år som känner att de kommit på kant med tillvaron och inte vet hur de skall komma vidare. Kanske upplever ungdomarna att: problemen har börjat ta makten över deras liv? känslor av maktlöshet, förtvivlan, oro eller att de ofta är arga? de vill vidare men vet inte hur? […]