Vår verksamhet

GCK erbjuder ett antal systemiska och narrativa utbildningar inom flera olika områden.

Vi erbjuder också olika former av personalstöd, coaching, handledning och utveckling i den professionella utvecklingen.

För den som önskar en samtalskontakt har vi även en samtalsmottagning.

Telefon 031-167301 eller info@gck.nu
Vi hör av oss inom 24 timmar (vardagar) Klicka här för mer information.

Läs mer om vilka utbildningar vi tillhandahåller just nu under fliken Utbildningar resp. Workshops.
Se Kalendarium
Se Fredagsseminarium

Nyheter
  • Inriktning Familj- och Nätverksarbete start 12-13 september 2016 Utbildningen riktar sig till personer med utbildning i och praktisk erfarenhet av människovårdande yrken, som vill utveckla sin kompetens och förståelse för ett relationsinriktat arbetssätt. År 1 Utbildningen är upplagd med två kursdagar/månad (måndag – tisdag) sammanlagt 18 dagar År 2 Fördjupning av det teoretiska lärandet (10 dagar) […]

  •  – Vardagskunskap och professionella samtal Totalt 7 dagar under två terminer med beräknad start vt 2017 I arbeten som rymmer möten med andra människor ställs vi inför en rad situationer och dilemman som inte alltid enkelt går att förklara eller att åtgärda. Den egna levda erfarenheten kan ställa sig i vägen, men kan också vara […]

  • Att samtala med ensamkommande flyktingbarn – vad behöver du tänka på för att lyckas i det dagliga mötet? Marie Balint är fil dr, leg psykolog/leg psykoterapeut och har fram till nyligen varit divisionssamordnare för vård av ensamkommande vid BUP i Stockholms län. Marie har mycket stor erfarenhet av att möta och behandla ensamkommande ungdomar och traumatiserade flyktingar. Under många […]