Vår verksamhet

GCK erbjuder ett antal systemiska och narrativa utbildningar inom flera olika områden.

Vi erbjuder också olika former av personalstöd, coaching, handledning och utveckling i den professionella utvecklingen.

För den som önskar en samtalskontakt har vi även en samtalsmottagning.

Telefon 031-167301 eller info@gck.nu
Vi hör av oss inom 24 timmar (vardagar) Klicka här för mer information.

Läs mer om vilka utbildningar vi tillhandahåller just nu under fliken Utbildningar resp. Workshops.
Se Kalendarium
Se Fredagsseminarium

Nyheter
  •   Maggie Carey föreläser om Narrativ praktik.   Hur man kan ge stöd till människor som söker nya vägar för att hantera sina liv efter personliga svårigheter och traumatiska upplevelser. I denna workshop kommer Maggie Carey att fokusera på de narrativa färdigheter och den praktik som kan stödja människor att åstadkomma förändring i sina liv […]

  • Vad är verksamt i psykosocialt behandlingsarbete? Grunderna i ett feedback-informerat arbetssätt. Den här workshopdagen med Scott Miller vänder sig till dig som vill få en fördjupad kunskap om det som är verksamt i en samtalskontakt/förändringsarbete och vill utveckla din förmåga att skapa allians med dina klienter samt lära dig att använda olika feedbackverktyg (ORS, SRS […]

  • GCK anordnar en utbildnings- och inspirationsdag för chefer, projektansvariga och politiker Scott D. Miller presenterar hur ”FIT” (feedbackstyrt arbetssätt) kan bli implementerat i våra organisationer/institutioner Vi i GCK AB ger åter möjligheten att ta del av Scott D. Millers forskning om implementering i organisationerna av de instrument han använder som redskap för brukarinflytande och resultatutvärdering. […]